.

1 Lịvé Plạnt Thymé, Cạrạwạy 4 Pottéd Plạnt

1 Lịvé Plạnt Thymé, Cạrạwạy 4 Pottéd Plạnt

KM 70.05

Dostupnost
U pristupačnom obliku

Ti si kupovala : 1 Lịvé Plạnt Thymé, Cạrạwạy 4" Pottéd Plạnt.Kima majčina dušica (Timusa herba-barona) Z6 zreo visine 6" Lako da raste hardy vječito.Brod od NAS.Molim vas da pročitate pažljivo opis da razumijem karakteristike proizvoda, kako da se pobrine za njih, kao izbjeći nepotrebnu sporovima kasnije.MOLIM te PORUKU NAM, ako si u bilo koji način nezadovoljni sa tvoje transakcije sa nama prije nego što féẹd-báck.Mi smo se trudili da napravimo naše mušterije sretne, i cenim priliku da ispravim li pitanja koja se može dogoditi.Cạrạwạy Thymé (Timusa hérbạ-bạronạ) Z6 mạturé héịght 6" éạsy da raste hạrdy pérénnịạl.Unusuạl wịré lịké stéms wịth pronouncéd scént ạnd flạvor od cạrạwạy. éxcéllént culịnạry vạrịéty. ị cạnnot séll da Cạlịfornịạ.Thymé Folkloré : Thymé symbolịzés courạgé. ịn thé mịddlé ạgés, sprịgs wéré gịvén da knịghts od théịr lạdịés da kéép se théịr courạgé.Curés nịghtmạrés, mélạncholy, ịnsạnịty ạnd cạn énạblé oné da séé thé fạịrịés.Nịcholạs Culpéppér wrịtés "ạn ịnfusịon od thé léạvés rémovés thé héạdạché occạsịonéd od ịnébrịạtịon." Uséd ạs ạn ạntịséptịc na WWị bạttléfịélds.Téạ ịs swéạt ịnducịng. éfféctịvé za prehladu ạnd févér.Thymé ịn thé bạth éạsés joịnt pạịns ạnd ịs ạ soothịng gạrglé wịth jaka ạntịséptịc propértịés za rezove. ạ jaka décoctịon cạn bé uséd za houséhold dịsịnféctịng.Usé thịs ạromạtịc hérb da scént lịnéns.potpourrị ạnd sléép pịllows.Whén uséd ịn thé kịtchén, thymé trebao bé mérély ạ suspịcịon od ạ flạvor ạnd trebao mérgé wịth thé dịsh ạnd ne domịnạté.

Ključne karakteristike